FAHR-İ KÂİNAT

FAHR-İ KÂİNAT
(Fahr-i Âlem, Zübde-i Kâinat, Seyyid-i Kâinat) Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (A.S.M.) nâmları. Bütün âlemin kendisi ile şeref bulduğu, iftihar ettiği Hz. Muhammed (A.S.M.). (Bak: Mefhar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • DÜLDÜL — Fahr i Kâinat (A.S.M.) Efendimize mahsus bir katır ki, sonradan Hz. Ali (R.A.) Efendimize bahş buyurulmuştur …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RAVZA-İ MUTAHHARA — Fahr i Kâinat Aleyhi Efdal üs Salavat ve Efdal üt tahiyyât Efendimizin Kabr i Şerifiyle Minberin arasındaki saha …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HUDEYBİYE — Mekke i Mükerreme den Medine i Münevvere ye giden yolun üzerinde ve Mekke den bir merhale uzaklıkta küçük bir köy olup, yakınında bir kuyu ve bir ağaç vardır ki, bu ağacın altında Hz. Fahr i Kâinat Efendimize (A.S.M.) beşinci hicri senede eshabı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜCRE-İ SAÂDET — Saâdetli oda. Fahr i Kâinat Hazret i Peygamber in (A.S.M.) odası …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • LEDÜNN — (İlm i ledünn) Garib bir ilim ismidir. Ona vakıf olan, mesturat ve hafâyayı, gizlilikleri münkeşif bir halde göreceği gibi, esrar ı İlâhiyyeye de ıttıla kesbeder. Bu ilm i şerifin hocası ve sultanı Fahr i Kâinat Aleyhi Ekmelüttahiyyât vessalâvât… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUSTAFA — (Safvet. den) Güzide. Istıfâ edilmiş. Has ve seçilmiş. * Hz. Peygamber in (A.S.M.) mübarek bir ismi. (Bak: Fahr i kâinat Resul …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TEKYE — f. Zikir veya ders için toplanılan yer. * Dervişlerin meskeni ve mâbedi. * Yaslanılacak, dayanılacak şey. * İtimâd etmek, dayanmak.(İşte Hoca i Kâinat olan Fahr i Âlem in (A.S.M.) kudsi medresesi ve tekkesi olan Suffe nin demirbaş bir mühim… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”